WapTrick

Home » Frekanslar

Download Frekanslar in MP3 music or 3GP MP4 video, this video has duration 9:58 and uploaded by the user DEMET DERNEK on Jan 29, 2019.

Loading download links..
Dar frekanasları dar düşünce yapısı gibi hayal edebiliriz. 200'ün altındaki frekanslar daha negatif duygu düşüncelerin yer aldığı frekanslardır. Bu frekanstan sonrası pozitif eğilimli olmaya başlıyor. Frekansları anladığınızda zihin yaratım alanında çok daha rahat destekliyor.

Related Videos